Enjoy. Share. Create

imaginCafè és un espai on s’uneixen tecnologia, creativitat i música per crear amb tu un univers d’activitats que no et voldràs perdre. Si ets a Barcelona, ho podràs viure en directe, i si no gaudeix-ho igualment online.

Wifi

Estàs al nostre espai?
Connecta't al Wi-Fi!

Properes activitats

News

alblanc: un paradís de plantes i flors

La naturalesa ens connecta amb la nostra part més emocional.

LLEGIR MÉS

Aprèn a punxar amb Sin Sync

Mira els seus tips per iniciar-te com a DJ.

LLEGIR MÉS

Visitem la cooperativa Tinta Invisible

Grans obres d'art a preus assequibles.

LLEGIR MÉS

Així sona “Cantos tempranos” de Melmann

El músic pren com a referència músiques ancestrals i ritualistes.

LLEGIR MÉS

imaginCafè és això i molt més

DESCOBREIX IMAGINCAFÈ

Rising

imaginCafè vol ser una plataforma per als joves amb talent com tu. Ets músic? Ets instagramer? O potser director de cinema?

ET VOLEM CONÈIXER!

Viu imaginCafè a la teva manera

Registra't a imaginCafè

Donan’s quatre dades avui i gaudeix d'imaginCafè sempre: accedeix a tots els esdeveniments, aconsegueix entrades i connecta't al wifi gratis. Que no ets a Barcelona? Registra't per seguir els esdeveniments en online!

Endavant!

Fes-te client d'imaginBank

La fórmula per tenir tos els avantatges d'estar registrat a imaginCafè, però encara amb més avantatges. Disfruta d'un banc sense comissions i molt més. A què esperes?

Fes-te client!

Viu imaginCafè a la teva manera

S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Java method "com.sun.proxy.$Proxy468.getLatestArticle(long)" threw an exception when invoked on com.sun.proxy.$Proxy468 object "com.vass.filimb.liferay.journalarticle.service.wrapper.JournalArticleServiceWrapper@4427c72d"; see cause exception in the Java stack trace.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: fixedArticle = journalArticleLocalSer... [in template "20155#20195#12410" at line 23, column 17]
	- Reached through: #assign-container [in template "20155#20195#12410" at line 21, column 13]
----
1<#assign journalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService")> 
2<div class="iniciativa-de"> 
3  <div class="container"> 
4<#if initiative?has_content > 
5    <div class="iniciativa"> 
6      <p>${initiative.initiativeText.data}</p> 
7  <#if initiative.initiativeLink.data?has_content > 
8      <a href="${initiative.initiativeLink.data}" target="_blank">   
9        <img src="${initiative.initiativeImage.data}"> 
10      </a> 
11  <#else> 
12      <img src="${initiative.initiativeImage.data}"> 
13  </#if> 
14    </div> 
15</#if> 
16    <h2 class="title-head">${title.data}</h2> 
17<#if .vars['fixed']?has_content && .vars['fixed'].getSiblings()?has_content> 
18    <div class="partners"> 
19  <#list .vars['fixed'].getSiblings() as fixed> 
20    <#if fixed.data?has_content> 
21  	  <#assign 
22        fixedData = fixed.data?eval 
23  	    fixedArticle = journalArticleLocalService.getLatestArticle(fixedData.classPK?number) 
24        fixedDoc = saxReaderUtil.read(fixedArticle.getContent()) 
25        fixedImage = fixedDoc.selectSingleNode("//dynamic-element[@name='image']/dynamic-content").getText() 
26        fixedImageAlt = fixedDoc.selectSingleNode("//dynamic-element[@name='imageAlt']/dynamic-content").getText() 
27        fixedLink = fixedDoc.selectSingleNode("//dynamic-element[@name='link']/dynamic-content").getText() 
28
29        <div class="partners__item"> 
30          <a href="${fixedLink}"> 
31            <img class="partners__img" src="${fixedImage}" alt="${fixedImageAlt}"> 
32          </a> 
33        </div> 
34    </#if> 
35  </#list> 
36    </div> 
37</#if> 
38<#if .vars['sponsor'].getSiblings()?has_content && ( .vars['sponsor'].getSiblings()?size > 1 || .vars['sponsor'].getSiblings()?first.data?has_content )> 
39    <div class=""> 
40      <div class="slider-logos"> 
41        <div class="carousel slide multi-item-carousel home-carousel" id="theCarousel"> 
42          <ol class="carousel-indicators"> 
43  <#assign counter = 0 > 
44  <#assign licss = "active" > 
45	<#list .vars['sponsor'].getSiblings() as sponsor> 
46	  <#if counter gt 0 ><#assign licss = "" ></#if> 
47            <li data-target="#theCarousel" data-slide-to="${counter}" class="${licss}"></li> 
48    <#assign counter = counter + 1 > 
49  </#list> 
50          </ol> 
51          <div class="carousel-inner"> 
52  <#assign isfirst = true > 
53	<#list .vars['sponsor'].getSiblings() as sponsor> 
54	  <#if isfirst > 
55      <#assign dcss = "item active" > 
56      <#assign isfirst = false > 
57	  <#else> 
58      <#assign dcss = "item" > 
59	  </#if> 
60	  <#assign 
61      sponsorData = sponsor.data?eval 
62	    sponsorArticle = journalArticleLocalService.getLatestArticle(sponsorData.classPK?number) 
63      sponsorDoc = saxReaderUtil.read(sponsorArticle.getContent()) 
64      sponsorImage = sponsorDoc.selectSingleNode("//dynamic-element[@name='image']/dynamic-content").getText() 
65      sponsorImageAlt = sponsorDoc.selectSingleNode("//dynamic-element[@name='imageAlt']/dynamic-content").getText() 
66      sponsorLink = sponsorDoc.selectSingleNode("//dynamic-element[@name='link']/dynamic-content").getText() 
67
68            <div class="${dcss}"> 
69              <div class="imgblock"> 
70                <a href="${sponsorLink}"> 
71                  <img src="${sponsorImage}" class="img-responsive" alt="${sponsorImageAlt}"> 
72                </a> 
73              </div> 
74            </div> 
75  </#list> 
76          </div> 
77          <a class="carousel-control left" href="#theCarousel" data-slide="prev"><i class="material-icons">keyboard_arrow_left</i></a> 
78          <a class="carousel-control right" href="#theCarousel" data-slide="next"><i class="material-icons">keyboard_arrow_right</i></a> 
79        </div> 
80      </div> 
81    </div> 
82</#if> 
83  </div> 
84</div>